@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Formátovanie textu pomocou Textile

Textile je jednoduchý značkový jazyk, ktorý umožňuje rýchle formátovanie textov. Textile formátovanie bolo používané v minulosti, kedy WYSIWYG editory neboli na takej úrovni ako dnes. Aj napriek tomu, že je WYSIWYG čoraz populárnejší, Textile má stále veľa priaznivcov. Aby ste mohli Textile formátovanie používať, musíte ho mať vo vašej aplikácii povolené. Ak si nie ste istý, či je tomu tak, obráťte sa prosím na nás.

Formátovanie textu

Ak chcete na text aplikovať požadovaný formát, zabaľte text do predpísanej značky. Ak napríklad chcete text zobraziť tučným písmom, zabaľte text *tučným písmom* do hviezdičiek. Ďalšie možnosti formátovania textu:

tučný text
*tučný text*

kurzíva
_kurzíva_

podčiarknutý text
+podčiarknutý text+

farebný text
%{color:red}farebný text%

Vytváranie zoznamov

Ak chcete vytvoriť zoznam, pred každú položku zoznamu umiestnite * . Ak napríklad chcete vytvoriť nasledujúci zoznam,

  • prvá položka
  • druhá položka
  • tretia položka

v Textile ho zapíšete takto:

* prvá položka
* druhá položka
* tretia položka

Hypertextové odkazy

Ak chcete vytvoriť hypertextový odkaz, zabaľte linkovaný text do úvodzoviek a bezprostredne za ním uveďte dvojbodku nasledovanú URL adresou hypertextového odkazu. Ak napríklad chcete vytvoriť hypertextový odkaz Google, docielite to nasledovným zápisom: "Google":http://www.google.com

Tabuľky

Prostredníctvom Textile značiek dokážete vytvoriť aj tabuľky. Pre vytvorenie tabuľky je potrebné použiť znak |, ktorý predstavuje jednu bunku tabuľky. Ak napríklad chcete vytvoriť trojstĺpcovú tabuľku, dvojriadkovú tabuľku, docielite toho nasledujúcim Textile zápisom:

|jablko|hruška|malina|
|jahoda|ananas|citrón|

Ak by ste mali s nasadeným Textile formátovaním na nami vytvorených stránkach problémy, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna