@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Ochrana formulárov pred SPAM botmi

Čoraz častejšími sa v poslednej dobe stávajú útoky SPAM botov na webové stránky. Roboti zvyčajne na stránke vyhľadajú formulár, doplnia doň svoje údaje (najčastejšie nevyžiadanú reklamu) a fomulár odošlú. V prípade, ak roboti vyplnili a odoslali kontaktný formulár, jeho príjemca dostane email s reklamnými informáciami alebo nečitateľným kódom.

V prípade, ak SPAM boti odosielajú škodlivý kód prostredníctvom formulárov na stránkach, ktoré sú nasadené v našom redakčnom systéme, nemôže dôjsť k žiadnym technickým problémom či k spusteniu nežiadúceho kódu. Email, ktorý vám príde rovnako nie je nijak škodlivý a stačí ho jednoducho vymazať. 

Ak bude k takýmto prípadom dochádzať často a toto správanie vás začne obťažovať, môžeme mu zabrániť pridaním tzn. CAPTCHA ochrany.

CAPTCHA ochrana

Princíp CAPTCHA ochrany je jednoduchý. Pred odoslaním formulára musí užívateľ opísať kontrolný text. Tento text je väčšinou prekrytý ochranným vodoznakom, ktorý zabráni robotovi text preskenovať a opísať. Bez správneho opísania textu nie je možné formulár odoslať a robot je tak bezmocný. V prípade, ak sa na vašej stránke objavia takéto problémy, stačí kontaktovať našu podporu a my na vašej stránke aktivujeme CAPTCHA ochranu.

Prečo CAPTCHA ochranu nepridávame hneď?

Kontaktné alebo objednávkové formuláre by mali byť čo najpriamočiarejšie a bez zbytočných krokov alebo úkonov, ktoré môžu užívateľom sťažiť ich použitie. Keďže pri CAPTCHA ochrane musia všetci užívatelia urobiť úkon navyše - opísať kontrolný text, CAPTCHA pridávame do kontaktných formulárov až v prípade, kedy je miera SPAMových emailov neúnosná. Predsalen, je lepšie zmazať interne jeden nezmyselný email, ako prísť o (potencionálneho) zákazníka.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna