@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Technické požiadavky k prevádzke CMS ExpressionEngine

K bezproblémovej inštalácii a prevádzke stránok v redakčnom systéme ExpressionEngine je potrebný web hosting spĺňajúci nasledujúce parametre.

  • Minimálne 50MB diskového priestoru na systém Expression Engine, plus ďalší diskový priestor na samotné webové stránky a ich obsah. Odporúčame aspoň 100MB diskového priestoru.
  • PHP verzia 4.1 alebo vyššia. Odporúčaná verzia PHP je 5.
  • PHP musí mať povolenú podporu XML.
  • MySQL vo verzii 3.23.32 alebo vyššej. Odporúčaná verzia MySQL je 5.0.
  • MySQL musí povolovať nasledujúce operácie s tabuľkami: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, DROP, ALTER, CREATE
  • MySQL server nesmie bežať v Strict móde.
  • K práci s obrázkami (tvorba thumbnailov), Váš server musí povolovať jeden z nasledujúcich protokolov: GD, ImageMagick, NetPBM.

Pre overenie, či server spĺňa technické požiadavky na prevádzku CMS Expression Engine, urobte nasledujúce kroky:

  • Stiahnite si Server Wizard.
  • Nahrajte testovací súbor na server, ktorý chcete overiť.
  • Nasmerujte Váš prehliadač na testovací súbor.

Ak by ste mali s testovaním kompatibility problémy, obráťte sa pokojne na nás.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna