@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Údaje potrebné k inštalácii a nastaveniu CMS ExpressionEngine

V prípade, ak stránky hostujete u nás, tieto údaje si zabezpečíme sami (nemusíte preto robiť nič).

K inštalácii a nastaveniu redakčného systému ExpressionEngine potrebujeme nasledujúce údaje:

  • Adresu, prihlasovacie meno a heslo FTP servera
  • Adresu MySQL databázy, názov MySQL databázy, prihlasovacie meno a heslo. Databáza musí mať kódovanie utf8_unicode_ci!

Po obdržaní týchto údajov je potrebné skontrolovať kompatibilitu serveru. Ak by ste mali s prípravou prístupov alebo kontrolou kompatibility problémy, vždy sa môžete obrátiť priamo na nás.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna