@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Úplný prístup do redakčného systému

Pri odovzdávaní klientských projektov, ktoré zahŕňajú redakčný systém (CMS), si ponechávame exkluzívny prístup do Superadmin účtu, ktorý umožňuje absolútny prístup k nastaveniam redakčného systému.

Čo je Superadmin účet?

Superadmin je účet s úplnými prístupovými právami k celému redakčnému systému. Tento účet používame pri vytváraní a konfigurácii webu. Umožňuje napríklad prístup k:

  • systémovým nastaveniam
  • nastaveniam štruktúry webu a jednotlivých sekcií
  • grafickým šablónam
  • zásuvným modulom a rozšíreniam systému
  • užívateľským účtom / skupinám

Prečo si ponechávame exkluzívny prístup?

Aby sme vás uchránili problémov spojených s poškodením redakčného systému, prípadne jeho nesprávnym nastavením. Keďže k systémovým nastaveniam máme prístup iba my, nemôže dôjsť k poškodeniu šablón alebo systému z vašej strany.

Aby sme mohli zaručiť rýchlu a kvalitnú technickú podporu. Keďže do technickej časti systému môžeme zasahovať len my, dokážeme sa v ňom rýchlo zorientovať a odstrániť prípadné problémy. Zároveň tak môžeme zodpovedať za všetky technické problémy systému (okrem tých, ktoré boli zapríčinené napríklad vašim web hostingom).

Aby sme vás uchránili od problémov so zabudnutým alebo odcudzeným heslom. Odcudzenie hesla by mohlo viesť k poškodeniu a úplnému zmazaniu webu či k získaniu prístupu k citlivým údajom. 

Lebo prístup k systémovým nastaveniam v skutočnosti nepotrebujete. Keďže práca so systémovými nastaveniami vyžaduje technické skúsenosti, superadmin prístup by ste s veľkou pravdepodobnosťou nedokázali využiť.

Kedy získate Superadmin účet?

Nami vytvorená webová prezentácia a redakčný systém je vašim majetkom a na Superadmin máte plný nárok. V prípade, ak sa rozhodnete prevziať technickú kontrolu a správu nad webom (ak napríklad máte vo firme technicky zdatných ľudí, ktorí vedia s redakčným systémom ExpressionEngine pracovať), Superadmin prístup pre vás obratom pripravíme. Podmienkou k prevzatiu Superadmin účtu je:

  • prevzatie finálneho produktu
  • uhradenie všetkých záväzkov týkajúcich sa produktu
  • potvrdenie Preberacieho protokolu a Superadmin účtu

Ak máte o Superadmin účet záujem, kontaktujte nás, prípadne nám túto požiadavku spomeňte počas práce na vašom projekte.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna